Teme noi propuse pentru lucrările de licență 2013 – prof.dr. Dorina CREANGĂ

Leave a comment

1. Studiul impactului poluării radioactive a biosferei – genotoxicitatea radiațiilor la nivelul embrionilor vegetali.

2. Studierea bioefectelor microundelor non-termale cu aplicații medicale.

3. Studierea impactului descărcărilor electrice atmosferice asupra proceselor fotosintezei.

4. Investigarea interacțiunii unor nanoparticule magnetice biocompatibile cu celulele și țesuturile vii – aplicații la studiul hemolizei induse de contaminarea magnetică a sângelui.

5. Studiul experimental și computațional al interacțiunii unor molecule de interes farmaceutic având caracter dipolar electric cu diferite medii de solvire.

6. Radiofarmaceuticele și aplicațiile lor în imagistica medicală.

7. Markerii de spin în investigarea biomedicală prin rezonanță magnetică.

8. Formarea radicalilor moleculari sub acțiunea radiațiilor și detectarea lor prin tehnici de rezonanță magnetică.

9. Studiul radiațiilor ultraviolete, genotoxicitatea acestora și aplicații biomedicale.

10. Etichetarea radioactivă în practica medicală.

11. Studiul radiațiilor electromagnetice, al interacțiunilor cu celulele și țesuturile; genotoxicitatea radiațiilor; aplicații biomedicale.

Teme noi propuse pentru lucrările de licență 2013 – lect.dr. Cătălin BORCIA

Leave a comment

1. Distribuții de doză în medii neomogene – Dorneanu Mădălina
2. Elemente de radioprotecție – Gabor Jeana

Teme propuse pentru lucrările de licenţă și disertație 2012, 2013 – lect.dr. Dan MIHĂILESCU

Leave a comment

 

 

I. Teme propuse pentru lucrările de licenţă (sesiunile 2012, 2013)

 

A. Toate specializările

 1. Fisiunea nucleară. Aplicaţii.
 2. Siguranța instalațiilor nucleare (nou)
 3. Radioactivitatea.
 4. Detectori de radiaţii.

B. Fizică Medicală şi Biofizică

 1. Expunerea la radiaţii ionizante. Calculul dozelor. (Larisa Cioclu)
 2. Radionuclizi utilizaţi în medicina nucleară (Zălincă Raluca)
 3. Metode dozimetrice utilizate in radiologia diagnostica (Matei Cătălina Georgiana, anul II FM).
 4. Efecte biologice la iradierea cu protoni şi ioni de carbon. (Croitoriu Mădălina)

OLD: Dozimetria termoluminiscentă. Aplicaţii. (Andrei Radu Florin)

 

 1. Calculul distribuțiilor de doză în radioterapie (nou)
 2. Simularea fasciculelor de radiații utilizate în radioterapie (nou)
 3. Dozimetria clinică a fasciculelor de electroni și fotoni (nou)
 4. Metode de evaluare a riscului datorat expunerii la radiații ionizante (nou)

 

 

II. Teme propuse pentru lucrările de disertaţie (sesiunile 2012, 2013)

 

A. Biofizică şi fizică medicală

1. Dozimetria fasciculelor de protoni şi ioni utilizate în radioterapie.

2. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa vie. Aplicaţii în radioterapie.

3. Dozimetria cu corp solid. Aplicaţii medicale.

4. Tehnici specializate de radioterapie (nou)

4. Tehnici de verificare a calităţii fasciculelor de radiaţii X utilizate în radiodiagnostic (Darie-Urziceanu Ciprian)

5. Reacţii nucleare. Aplicaţii. (Năstase Teodor Mihail)

OLD: Metoda Monte Carlo. Aplicaţii în dozimetria radiaţiilor ionizante (Grivole Magda)

B. Fizica mediului

1. Metode dozimetrice utilizate în fizica mediului.

2. Radioactivitatea naturală.

3. Metode de determinare a concentraţiei radionuclizilor din sol.

OLD: Energetica nucleară. Implicaţii asupra mediului înconjurător (Cosescu Ionut)

Propuneri de teme pentru licenţă şi dizertaţie – conf.dr. Dan DIMITRIU

Leave a comment

Propuneri de lucrări de licenţă:
 • Analiza de dinamică neliniară a unor semnale de interes medical (EEG, EKG)
 • Rezonanţă magnetică nucleară
 • Scenarii de tranziţie spre haos
Propuneri de lucrări de dizertaţie:
 • Principiile fizice ale imagisticii medicale RMN
 • Imagistica RMN funcţională
 • Fenomene haotice în medii biologice
 • Fenomene de autoorganizare în medii biologice
 • Analiza dinamicii populaţiilor
 • Răspândirea şi controlul epidemiilor
 • Metode de control a haosului.

Propuneri de teme pentru lucrările de licenţă şi dizertaţie – prof.dr. Dorina CREANGĂ

Leave a comment

LICENŢĂ – sesiunea 2012

 1. Ionii de calciu – mesageri intracelulari în sistemul vizual şi rolul lor în transformările fosfoinositidelor
 2. Bazele moleculare ale efectelor biologice ale radiaţiilor ionizante
 3. Principiile fizice ale utilizării radiosensibilizatorilor şi radioprotectorilor în tratamentul tumorilor maligne
 4. Proiecţiile extra-corneene ale potenţialelor retiniene la ochiul compus şi interpretarea lor
 5. Aplicaţiile izotopilor radioactivi în diagnosticul clinic – principiile fizice şi interpretarea imaginilor scintigrafice
 6. Rolul neurotransmiţătorilor din sistemul vizual în procesarea stimulilor luminoşi cu diferiţi parametri fizici
 7. Fenomenele de rezonanţă magnetică şi aplicaţiile lor în tehnicile de investigaţie bio-medicală
 8. Studiul bioelectrogenezei în sistemul vizual la stimularea fotoreceptorilor în diferite condiţii de iluminare

DIZERTAŢIE

Masterat Biofizică şi Fizică Medicală

 1. Investigaţii biochimice şi biomedicale bazate pe tehnici RES, RMN precum şi pe tehnici combinate ENDOR şi TRIPLE
 2. Studierea aspectelor biofizice ale fenomenului de contracţie musculară – rolul fenomenelor de transport prin canalele ionice ale joncţiunii neuro-musculare
 3. Bazele fizice ale medicinii nucleare – diagnosticul clinic şi tratamentul ţesutului malignizat
 4. Impactul radiaţiilor ionizante asupra ţesuturilor vii -fenomenele fundamentale declanşate de absorbţia radiaţiilor la nivel molecular şi celular, cu aplicaţii în medicină
 5. Utilizarea microundelor şi undelor de radiofrecvenţă în cercetarea şi practica bio-medicală
 6. Aplicaţiile radiaţiilor optice în biologie şi medicină
 7. Studierea curbelor de supravieţuire la iradierea diferitelor tipuri de celule – influenţa condiţiilor de iradiere asupra efectelor biologice ale radiaţiilor – cu aplicaţii în oncologie

Masterat Kinetoterapie

 1. Activitatea electrică a inimii – metode de înregistrare şi monitorizare
 2. Semnale bioelectrice utilizate în diagnosticul clinic (ECG, EEG, EMG)
 3. Metode de electrostimulare în recuperarea sistemului locomotor
 4. Aspecte fizice în diagnosticul şi terapia cu câmpuri electromagnetice
 5. Radiaţiile ionizante şi efectele lor biologice – aplicaţii în diagnostic şi tratamement

Teme propuse pentru lucrările de licenţă şi dizertaţie – lect.dr. Dan MIHĂILESCU

Leave a comment

 

I. Teme propuse pentru lucrările de licenţă (sesiunea 2012)

 1. Expunerea la radiaţii ionizante. Calculul dozelor.
 2. Radionuclizi utilizaţi în medicina nucleară.
 3. Acceleratori de particule. Aplicaţii în medicină.
 4. Baze de date nucleare. Aplicaţii medicale.
 5. Metode dozimetrice utilizate în radiologia diagnostică.
 6. Efecte biologice la iradierea cu protoni şi ioni de carbon.

 

II. Teme propuse pentru lucrările de dizertaţie (sesiunea 2012)

 1. Dozimetria fasciculelor de protoni şi ioni utilizate în radioterapie.
 2. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa vie. Aplicaţii în radioterapie.
 3. Dozimetria cu corp solid. Aplicaţii medicale.
 4. Tehnici de verificare a calităţii fasciculelor de radiaţii X utilizate în radiodiagnostic.
 5. Reacţii nucleare. Aplicaţii.


Teme propuse pentru lucrările de licenţă – prof.dr. Tudor LUCHIAN

Leave a comment

Profesor dr. Tudor LUCHIAN propune pentru studenţii specializărilor de Biofizică şi Fizică Medicală următoarele teme pentru lucrările de licenţă:

 1. Monitorizarea prin metode spectrale şi analiza cantitativă a cineticii unor reacţii în mediu apos.
 2. Studierea numerică a fenomenului de rezonanţă electrică în circuite cu elemente pasive, utilizând mediul de programare LabVIEW. Aplicaţii în bioelectricitate.
 3. Factori fizico-chimici determinaţi în interacţiuni moleculare asociate peptidelor biologic active.
 4. Fenomene bioelectrice asociate membranelor biologice naturale şi artificiale.
 5. Elemente fundamentale ale spectroscopiei de impedanţă. Aplicaţii în sisteme biologice.
 6. Analiza numerică a datelor fizice. Aplicaţii în electrocardiografie.
 7. Modelarea cu elemente de circuit pasive a biomembranelor.
 8. Achiziţia automată a datelor fizice utilizând mediul de programare LabVIEW.
 9. Tehnici de spectroscopie aplicate în investigarea proceselor biologice

Teme propuse pentru lucrările de licenţă şi dizertaţie – lect.dr. Cătălin BORCIA

Leave a comment

Pentru cei pasionaţi de Fizică Medicală, studenţi care doresc să-şi pregatească lucrările de diplomă în acest domeniu, lector.dr. Cătălin BORCIA vă propune următoarele teme de interes:

 • teme propuse pentru ciclul de licenţă:

(2011-2012)

 1. Asigurarea calităţii în practica fizicianului medical.
 2. Protecţia radiologică în practica fizicianului medical.
 3. Materiale utilizate în aplicaţii bio-medicale.
 4. Radioactivitatea artificială.

(2010-2011)

 1. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa.

(2009-2010)

 1. Detectori de radiaţii; aplicaţii în imagistica medicală.
 2. Expunerea la radiaţii ionizante.
 • teme propuse pentru ciclul de master
 1. Materiale echivalent-ţesut; aplicaţii.
 • teme de cercetare
 1. Hadronterapia – simularea fasciculelor de hadroni (FLUKA, GEANT).
 2. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa.