CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘI NANOȘTIINȚE

Leave a comment

 

La începutul anului 2014, în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a luat naștere “Centrul de cercetări avansate în Științele Vieții și Nanoștiințe“.

Centrul reunește membri afiliați Facultății de FIZICĂ și Departamentului Interdisciplinar ȘTIINȚE, care își propun să pună bazele unor noi colaborări și să le consolideze pe cele existente în scopul desfășurării unei activități de cercetare consistente și fructuoase, cu rezultate vizibile internațional.

Coordonator:

Prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN (conducător de doctorat)

Membri permanenți:

Prof. univ. dr. Dorina CREANGĂ
CS II dr. Mariana NEAMȚU – Departamentul Interdisciplinar Științe
Conf. univ. dr. Dan DIMITRIU
CS III dr. Alina ASANDEI – Departamentul Interdisciplinar Științe
Lect. univ. dr. Cătălin BORCIA
Lect. univ. dr. Dan MIHĂILESCU
Lect. univ. dr. Loredana MEREUȚĂ
Asist. univ. dr. Aurelia APETREI
CS dr. Claudia NĂDEJDE – Departamentul Interdisciplinar Științe
CS dr. Carmen Oana TĂRNICERIU – Departamentul Interdisciplinar Științe
ACS drd. Irina ȘCHIOPU – Departamentul Interdisciplinar Științe

Membri ne-permanenți:

Drd. Sorana IFTEMI
Drd. Corina AȘTEFĂNOAEI
Dr. Daniela PRICOP
Masterand Liliana CHIRIBAȘA
Masterand Daniela CIUMAC
Masterand Gabriel OANCĂ
Masterand Emil PUȘCAȘU
Masterand Maria ANDRIEȘ
Masterand Carmen POPESCU

life science

Direcţii de cercetare – conf.dr. Dan DIMITRIU

Leave a comment

Direcţii de cercetare:
 • analiza de dinamică neliniară a semnalelor (incluzând EEG, EKG);
 • dinamica populaţiilor (migraţii, epidemii);
 • fenomene haotice şi de autoorganizare în medii biologice;
 • controlul haosului.

Direcţii de cercetare – prof.dr. Dorina CREANGĂ

Leave a comment

DIRECŢII DE CERCETARE

 • Studii de biomagnetism privind magnetosensibilitatea în raport cu nanoparticule magnetice şi câmpuri electromagnetice
 • Studii de biomagnetism privind dinamica activităţii de bioelectrogeneză

Teme de cercetare propuse

 1. Efecte biologice ale suspensiilor de nanoparticule magnetice – problema contaminării magnetice
 2. Răspunsurile organismelor la acţiunea câmpurilor electromagnetice – poluarea electromagnetică
 3. Prepararea şi caracterizarea suspensiilor de nanoparticule magnetice
 4. Interacţiuni în sisteme multifazice de interes biologic şi medical
 5. Aspecte de dinamică neliniară în bioelectrogeneza sistemului vizual
 6. Haos deterministic în bioelectrogeneza musculaturii cardiace

Direcţii de cercetare – lect.dr. Dan MIHĂILESCU

Leave a comment

Lector dr. Dan MIHĂILESCU vă propune următoarele teme de cercetare:

 1. Tehnici Monte Carlo pentru transportul radiaţiilor ionizante.
 2. Modelarea fasciculelor de radiaţii generate de acceleratorii liniari de electroni pentru radioterapie.
 3. Dozimetrie clinică.

Direcţii de cercetare – lect.dr. Cătălin BORCIA

Leave a comment

Lector dr. Cătălin BORCIA vă propune următoarele direcţii de cercetare în domeniul fizicii medicale:

 • Hadronterapia – simularea fasciculelor de hadroni (FLUKA, GEANT)
 • Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa

  Direcţii de cercetare – prof.dr. Tudor LUCHIAN

  Leave a comment

  Dacă vă pasionează cercetarea şi sunteţi interesaţi să descoperiţi lucruri noi, iar munca voastră să fie o valoroasă piesă din amplul puzzle al ştiinţelor vieţii, este bine să ştiţi ce direcţii puteţi urma în acest sens alături de mentorii voştri.

  Prof. dr. Tudor LUCHIAN pune la dispoziţie celor pasionaţi teme interesante şi actuale de cercetare pe care le puteţi aborda alături de el şi de membrii echipei sale începând încă din anii de masterat, dar mai ales în timpul doctoratului şi, de ce nu, a unei viitoare cariere în cercetare.

  Domenii majore de cercetare :

  • Biofizică moleculară
  • Bioelectricitate şi aplicaţii în fizica medicală

  Direcţii de investigare:

  • Investigarea uni-moleculară a interacţiunilor lipido-proteice
  • Detecţia nanoscopică a biomoleculelor cu ajutorul unor sisteme proteice. Cuantificarea energiilor de interacţiune a unor biomolecule cu sisteme biomimetice
  • Tehnici de instrumentaţie virtuală aplicate în electrofiziologia moleculară

  Teme de cercetare propuse:

  • Caracterizarea fizico-chimică a interacţiunilor unor peptide anti-microbiene şi amiloidice cu structuri lipidice auto-organizate (membrane planare şi lipozomi)
  • Sisteme hibride constituite din proteine-canal şi ciclodextrine utilizate în detecţia uni-moleculară a moleculelor mici şi a peptidelor
  • Investigarea fenomenelor de transport a peptidelor şi nanoparticulelor funcţionalizate prin biomembrane, cu tehnici electrice şi optice
  • Investigarea prin microscopie de fluorescenţă şi ‘patch-clamp’ a cuplajelor energetice electrice şi mecanice, asociate adsorbţiei membranare a peptidelor şi proteinelor
  • Studierea interacţiunilor biomoleculare în sisteme biomimetice utilizând spectroscopia de impedanţă

  Pentru mai multe informaţii despre colectivul nostru şi despre principalele direcţii de cercetare, vizitaţi site-ul laboratorului de Biofizică şi Fizică Medicală.