În ciuda tendinţelor de a diferenţia net între modul cantitativ de analiză specific fizicienlor şi cel descriptiv specific biologilor, cele două ştiinţe se intersectează inevitabil, iar fizicienii au jucat de-a lungul timpului un rol important în dezvoltarea unor teorii inovatoare ale biologiei moderne.

Este de necontestat faptul că abordarea din punct de vedere fizic a unor provocări cu care se confruntă ştiinţele vieţii, poate conduce la o mai bună înţelegere a funcţionării sistemelor biologice. Biofizica este departe de a fi un concept nou însă, pentru cercetătorii implicaţi şi pentru editorii jurnalelor ştiinţifice, persistă încă dilema identificării graniţei dintre domeniile implicate. Unde se termină fizica şi unde începe biologia?

Pentru a acorda atenţia cuvenită acestui subiect, echipa Nature Physics a publicat în octombrie 2010 cu sprijinul National Cancer Institute, numărul intitulat Physics and the cell.

Găsiţi aici variate articole ştiinţifice de calitate deosebită care tratează şi elucidează diferite aspecte ale acestui subiect.

FIZICA ŞI CELULELE

Lectură plăcută!

Advertisements