I. Teme propuse pentru lucrările de licenţă (sesiunea 2012)

 1. Expunerea la radiaţii ionizante. Calculul dozelor.
 2. Radionuclizi utilizaţi în medicina nucleară.
 3. Acceleratori de particule. Aplicaţii în medicină.
 4. Baze de date nucleare. Aplicaţii medicale.
 5. Metode dozimetrice utilizate în radiologia diagnostică.
 6. Efecte biologice la iradierea cu protoni şi ioni de carbon.

 

II. Teme propuse pentru lucrările de dizertaţie (sesiunea 2012)

 1. Dozimetria fasciculelor de protoni şi ioni utilizate în radioterapie.
 2. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa vie. Aplicaţii în radioterapie.
 3. Dozimetria cu corp solid. Aplicaţii medicale.
 4. Tehnici de verificare a calităţii fasciculelor de radiaţii X utilizate în radiodiagnostic.
 5. Reacţii nucleare. Aplicaţii.


Advertisements