Profesor dr. Tudor LUCHIAN propune pentru studenţii specializărilor de Biofizică şi Fizică Medicală următoarele teme pentru lucrările de licenţă:

  1. Monitorizarea prin metode spectrale şi analiza cantitativă a cineticii unor reacţii în mediu apos.
  2. Studierea numerică a fenomenului de rezonanţă electrică în circuite cu elemente pasive, utilizând mediul de programare LabVIEW. Aplicaţii în bioelectricitate.
  3. Factori fizico-chimici determinaţi în interacţiuni moleculare asociate peptidelor biologic active.
  4. Fenomene bioelectrice asociate membranelor biologice naturale şi artificiale.
  5. Elemente fundamentale ale spectroscopiei de impedanţă. Aplicaţii în sisteme biologice.
  6. Analiza numerică a datelor fizice. Aplicaţii în electrocardiografie.
  7. Modelarea cu elemente de circuit pasive a biomembranelor.
  8. Achiziţia automată a datelor fizice utilizând mediul de programare LabVIEW.
  9. Tehnici de spectroscopie aplicate în investigarea proceselor biologice
Advertisements