Dacă vă pasionează cercetarea şi sunteţi interesaţi să descoperiţi lucruri noi, iar munca voastră să fie o valoroasă piesă din amplul puzzle al ştiinţelor vieţii, este bine să ştiţi ce direcţii puteţi urma în acest sens alături de mentorii voştri.

Prof. dr. Tudor LUCHIAN pune la dispoziţie celor pasionaţi teme interesante şi actuale de cercetare pe care le puteţi aborda alături de el şi de membrii echipei sale începând încă din anii de masterat, dar mai ales în timpul doctoratului şi, de ce nu, a unei viitoare cariere în cercetare.

Domenii majore de cercetare :

  • Biofizică moleculară
  • Bioelectricitate şi aplicaţii în fizica medicală

Direcţii de investigare:

  • Investigarea uni-moleculară a interacţiunilor lipido-proteice
  • Detecţia nanoscopică a biomoleculelor cu ajutorul unor sisteme proteice. Cuantificarea energiilor de interacţiune a unor biomolecule cu sisteme biomimetice
  • Tehnici de instrumentaţie virtuală aplicate în electrofiziologia moleculară

Teme de cercetare propuse:

  • Caracterizarea fizico-chimică a interacţiunilor unor peptide anti-microbiene şi amiloidice cu structuri lipidice auto-organizate (membrane planare şi lipozomi)
  • Sisteme hibride constituite din proteine-canal şi ciclodextrine utilizate în detecţia uni-moleculară a moleculelor mici şi a peptidelor
  • Investigarea fenomenelor de transport a peptidelor şi nanoparticulelor funcţionalizate prin biomembrane, cu tehnici electrice şi optice
  • Investigarea prin microscopie de fluorescenţă şi ‘patch-clamp’ a cuplajelor energetice electrice şi mecanice, asociate adsorbţiei membranare a peptidelor şi proteinelor
  • Studierea interacţiunilor biomoleculare în sisteme biomimetice utilizând spectroscopia de impedanţă

Pentru mai multe informaţii despre colectivul nostru şi despre principalele direcţii de cercetare, vizitaţi site-ul laboratorului de Biofizică şi Fizică Medicală.

Advertisements